zondag 13 augustus 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): pastor F. Groenbroek, Veelerveen

Gezamenlijke zomerdienst met Westeremden.
Collecte: Verslavingszorg Noord-Nederland. Uitgangscollecte: Diaconie
Na de dienst koffie en thee in/bij gebouw Salem.

terug