zondag 27 augustus 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): mw. N.C. Meihuizen, Kantens

Gezamenlijke zomerdienst in Kantens.
Collecte: Diaconie Kantens-Stitswerd-Rottum. Uitgangscollecte: Kerkjournaal.
Na de dienst is er koffie en thee in gebouw Salem.

terug