zondag 10 september 2023

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. R.P. Oosterdijk

Startdienst! Met na de eredienst een feestelijk programma.
Collecte: PKN - Kinderen en jongeren: Goede voorbereid met jongeren op weg. Uitgangscollecte: Diaconie.

terug