zondag 17 september 2023 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. H. Pol, Zuidhorn

In deze dienst is er kinderopvang/kindernevendienst.
Collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Myanmar – Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie. Uitgangscollecte: Instandhouding kerk en eredienst.
Na de dienst is er koffie/thee in Salem. U kunt dan ook collectebonnen kopen.
 

terug