zondag 19 mei 2024 om 9:30 uur

Zondag, Antoniuskerk
Voorganger(s): ds. H.J. Lieftink-Buys, Neede

Pinksteren
Er is vandaag kindernevendienst en -oppas.
Collecte: Kerk in Actie – Zending: Gemeenteopbouw in Bangladesh. Uitgangscollecte: Diaconie
Na de dienst is er koffie en thee in Salem.

terug